შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას?

შედეგები
არა 7709 ხმა
დიახ 10965 ხმა
51%
დიახ
8%
დიახ, მხოლოდ მსხვილი ფერმერული მეურნეობების
22%
არა
19%
არა, სახელმწიფომ მხოლოდ არამატერიალური/არაფულადი დახმარება შეიძლება უზრუნველყოს