შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა უმუშევართა სახელმწიფო შემწეობა?

შედეგები
არა 3363 ხმა
დიახ 15277 ხმა
33%
დიახ
5%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შემწეობის მიმღები პირები გაივლიან ნარკოტესტს
44%
დიახ, მაგრამ არა მათთვის, ვისაც შეუძლია მუშაობა.
18%
არა

ამჟამად საქართველოს კანონმდებლობა უმუშევართა შემწეობას არ ითვალისწინებს.